『Rakko-san』 first voice stamp: funny sea otter called Rakko-san talking. cast in: yuki kaji
(more…)

This sticker also know as:

  • line yuki kaji (1)