Jump All-Stars: Big Thanks

Posted on

Jump All-Stars: Big Thanks LINE Stickers | The Jump All-Stars wish to say thank you with this 72nd and final entry in the sticker series celebrating 50 years of Weekly Shonen Jump! They're the perfect way to show gratitude to your friends in all your chats! – https://www.line-stickers.com/

  • Title : Jump All-Stars: Big Thanks
  • Free/Paid : Paid
  • Price: 100 coins
  • Type: Static
  • Link : line://shop/detail/11787
  • Publisher : Jump 50th anniversary project
  • Copyright : Eiichiro Oda | POT (Yoshihiro Togashi) 1998 – 2018 | Kohei Horikoshi | HARUICHI FURUDATE | Daisuke Ashihara | Yuki Tabata | Kawada | YUTO TSUKUDA, SHUN SAEKI | Tadahiro Miura | KAIU SHIRAI, POSUKA DEMIZU | Tatsuya Matsuki . Shiro Usazaki | Gege Akutami | Kome Studio, Boichi | Taishi Tsutsui | Koyoharu Gotoge | Akira Toriyama | Yoichi Takahashi | BIRD STUDIO | Masami Kurumada | Riku Sanjo, Koji Inada | SQUARE ENIX | OSAMU AKIMOTO, ATELIER BEEDAMA | Kazuki Takahashi Studio DICE | LUCKY LAND COMMUNICATIONS | Takeshi Konomi | Masashi Kishimoto, Scott | Tsutomu Ano, Ryu Fujisaki | Studio Diletta | Yoshihiro Togashi 1990-1994 | Nobuhiro Watsuki | Tadatoshi Fujimaki | Hideaki Sorachi | TITE KUBO | Naoshi Komi | Shinohara Kenta | Yoshio Sawai | Mitsutoshi Shimabukuro | AMANO AKIRA | Yoshiyuki Nishi | Suzuki Shinya | SHUEISHA | WEEKLY SHONEN JUMP

    Jump All-Stars: Big Thanks