YURU-YURI Goraku Bu-chan Sticker Sticker for LINE & WhatsApp | ZIP: GIF & PNG

YURU-YURI Goraku Bu-chan Sticker

Posted on

Collaboration of "Yuruyuri" by Namori and "Nekobuchan" by Kino Takahashi All cute and fun illustrations are drawn by Kino Takahashi !!


https://www.line-stickers.comYURU-YURI Goraku Bu-chan Sticker LINE Stickers :
YURU-YURI Goraku Bu-chan Sticker Line Sticker GIF & PNG Pack: Animated & Transparent No Background | WhatsApp Sticker
YURU-YURI Goraku Bu-chan Sticker – LINE Stickers